نوشته‌ها

اتومبیل چهارچرخ: بنزینی دارای دنده عقب کلاچ اتوماتیک وقفل ترمز دستی ویژه معلولین وافرادسالمند دارای سیستم ترمزجلووعقب کیلومتر – بوق – چراغ راهنما – کلیه سیستم کنترل این خودرو دستی می باشد.

صندلی آ سانسوری

ساخت چرخ یدک نگهدارنده موتورسیکلت جهت رانندگی معلولین

گیروبکس اتوماتیک : برای افراد قطع نخاعی 6 ماه گارانتی.بادستگاه گاز وترمز طراحی شده ا ست باصدورمجوزقانونی وگارانتی.