قبل
بعد
قبل
بعد

سفارشات دستگاه هایی که نیاز دارید را به ما بسپارید

صندلی برقی

این دستگاه بقل پله نصب میشود و برای افراد معلول به صورت سه کاره (نشسته, ایستاده, با ویلچر )طراحی شده است و مخصوص پله های

ادامه مطلب »