محصولات ما

گیربکس اتوماتیک

گیروبکس اتوماتیک : برای افرادقطع نخاعی 6 ماه گارانتی.بادستگاه گاز وترمز طراحی شده ا ست باصدورمجوزقانونی وگارانتی.

دستگاه های کنترل دستی

دستگاههای کنترل دستی : (گاز- ترمز- کلاچ) قابلیت رانندگی افرادمعلول وجانبازان گرامی .باصدورمجوز قانونی جهت تصادفات برای اداره بیمه و راهنمایی ورانندگی.

صندلی آسانسوری

صندلی آسانسوری

موتور سیکلت

ساخت چرخ یدک نگهدارنده موتورسیکلت جهت رانندگی معلولین

واکر

تولید جدیدترین واکردارای ترمزحرکتی قابل تنظیم برای اندامهای مختلف 

اتومبیل چهار چرخ

اتومبیل چهارچرخ: بنزینی دارای دنده عقب کلاچ اتوماتیک وقفل ترمز دستی ویژه معلولین وافرادسالمند دارای سیستم ترمزجلووعقب کیلومتر – بوق – چراغ راهنما – کلیه سیستم کنترل این خودرو دستی می باشد.

موتور سیکلت هندا 70

موتور سیکلت هندا 70

برای افرادی طراحی شده که نمیتوانند از جک استفاده کنند.

دستگاه برقی نرمش دهنده پا و کمر

تولید جدیدترین واکردارای ترمزحرکتی قابل تنظیم برای اندامهای مختلف

موتور سیکلت هندا معمولی

موتورسیکلت هندا معمولی :

برای افرادی طراحی شده ا ست که ازناحیه جفت پا معلولیت دارد.

موتور سیکلت سه چرخ کلاچ اتوماتیک یک نفره

موتورسیکلت سه چرخ  کلاچ اتوماتیک یک نفره

برای افرادی طراحی  شده که قادر با کار کردن کلاچ نباشد.

صندلی برقی( با ویلچر)

صندلی برقی :

این دستگاه نصب بر روی پله طراحی شده است که با ویلچر میباشد.

موتور سیکلت

موتورسیکلت : سایت بقل

موتور سیکلت باربری

موتورسیکلت باربری

برای افرادی طراحی شده که معلولیت پا دارند می توانند با این موتور بارکشی  انجام بدهند.(برای کسب وکار)

سه چرخ رکابی

 سه چرخ رکابی :

این دستگاه با دست وهم با پا طراحی شده ا ست.

بالا بر داخل ساختمان

بالابرداخل ساختمان:

جهت بالارفتن معلولین

ویلچر برقی

ویلچر برقی:

درانواع های مختلف طراحی شده است. برای قطع نخاعی وافرادی که از ناحیه دست مشکل دارند.اعم از تاشو  و مبله.

موتور سیکلت سه چرخ

موتور سیکلت سه چرخ :

برای افرادی طراحی شده است که به جای صندلی بتواند با ویلچر رانندگی بکنند.

تخت خواب برقی

تخت خواب برقیش

اسکوتر برقی سه چرخ و چهار چرخ

اسکوتر برقی سه چرخ و چهار چرخ:

به صورت نیم اتومات برای افراد معلول و سالمند طراحی شده که از ناحیه پا معلولیت دارند با دست می توانند کار کنند. و حرکت جلو وعقب الکترونیکی فرمان معمولی با دست.

ویلچر بچگانه تخت خوابی

ویلچر بچگانه تخت خوابی

ویلچر اسانسوری برقی و معمولی

ویلچر آ سانسوری برقی و معمولی: 

 برای افراد سنگین وزن که از 15 تا 1 متربالا وپایین بشوند طراحی شده است.

گیربکس اتوماتیک

گیروبکس اتوماتیک:

برای افراد قطع نخاعی بادستگاه گازوترمز طراحی شده است.باصدور مجوز قانونی  و گارانتی 6 ماهه

دستگاه کنترل دستی

دستگاه کنترل دستی:

این دستگاه برای افرادی طراحی شده است که ازناحیه جفت پا معلولیت دارد.(گاز- ترمز- کلاچ) باصدور مجوزقانونی وگارانتی 1 ساله

 

بالابر ویلچر بر روی سقف خودرو ها

بالابر ویلچر برروی سقف خودروها:

برای افرادی طراحی شده که بتواند به تنهایی باماشین جا به جا بشوند.

صندلی برقی

صند لی برقی :

این  دستگاه بقل پله نصب میشود برا ی ا فرادمعلول به صورت  سه کاره (نشسته – ایستاده و با ویلچر) طراحی شده ا ست .فقط مخصوص پله های مستقیم