ویلچر برقی در انواع کختلف طراحی شده است.برای افراد قطع نخاعی و افردی که از ناحیه دست مشکل دارند اعم از تاشو و مبله

باری افرادی طراحی شده است که معلولیت پا دارند و میتوانند با این موتور بار کشی انجام دهند ( برای کسب کار)

این دستگاه با دست و هم با پا طراحی شده است.

صندلی برقی : این دستگاه نصب بری پله طراحی شده است که با ویلچر میباشد.

سیکلت سایت بقل

برای افرادی طراجی شده است که از ناحیه جفت پا معلولیت دارند.

موتور سیکلت سه چرخ کلاچ اتوماتیک یک نفره, برای افراد طراحی شده است که قادر به کار کردن با کلاچ نباشند

برای افرادی که نمیتوانند از جک استفاده کنند

دستگاه برقی نرمش دهنده پا و کمر

تولید جدیدترین واکردارای ترمزحرکتی قابل تنظیم برای اندامهای مختلف .